Stvaramo i održavamo veze
Početna Servis elektronike Proizvodnja Usluge O nama Reference Kontakt

KONTAKT

Sedište kompanije Tritel

Tritel d.o.o
Adresa: Vinogradska 17/3
22303 Novi Banovci
Republika Srbija
e-mail: office@tritel.rs

Direkcija kompanije Tritel

Adresa: Balkanska 35-39, 11000 Beograd
Tel/Fax: +381 11 3616-802
Mob: +381 69 3111-353
e-mail: tritel@tritel.rs

Proizvodnja

Adresa: Vinogradska 17/3, 22303 Novi Banovci
Tel/fax. +381 22 340 725
Mob: +381 69 3111-323
e-mail: proizvodnja@tritel.rs

Projektovanje i inžinjering

Adresa: Balkanska 35-39, 11000 Beograd
Tel/fax +381 11 3616-802
e-mail: viktor.kenig@tritel.rs

Prodaja

Adresa: Balkanska 35-39, 11000 Beograd
Tel/fax +381 11 3616-802
e-mail: prodaja@tritel.rs

Servis i održavanje

Adresa: Balkanska 35-39, 11000 Beograd
Tel/fax +381 11 361 68 02
e-mail: vudu@tritel.rs

Tritel D.O.O.

Adresa: Vinogradska 17/3

22304 Novi Banovci

PIB:105598116

Mat.Broj:20420154