Tritel d.o.o.


TRITEL

Konkretna rešenja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Proizvodnja, projektovanje, instaliranje i održavanje telekomunikacionih mrežnih sistema i prateće opreme.