POČETNA

REFERENCE

KONTAKT

 

Sedište kompanije Tritel
Adresa: Vinogradska 17/3, 22304 Novi Banovci

Direkcija kompanije Tritel
Adresa: Balkanska 35-39, 11000 Beograd
Tel/Fax: +381 11 268 73 61
e-mail: tritel@tritel.rs

Proizvodnja
Adresa: Vinogradska 17/3, 22304 Novi Banovci
Tel/fax. +381 22 340 725
e-mail: proizvodnja@tritel.rs

Projektovanje i inžinjering
Adresa: Balkanska 35-39, 11000 Beograd
Tel/fax +381 11 268 73 61
e-mail: viktor.kenig@tritel.rs

Prodaja
Adresa: Balkanska 35-39, 11000 Beograd
Tel/fax: +381 11 268 73 61
e-mail: prodaja@tritel.rs

Servis i održavanje
Adresa: Balkanska 35-39, 11000 Beograd
Tel: +381 11 361 68 02
e-mail: vudu@tritel.rs