DC/AC pretvarači 12/220V


Pretvarač (invertor) napona sa 220V naizmenične struje na 12V obezbedjuje neprekidan rad potrošača predvidjenih za rad na naponu 220 V, 50Hz u slučaju nestanka ili odsustva mrežnog napona. Ovaj uredjaj kao izvor energije koristi olovni akumulator napona 12V i kapaciteta od minimalno 45Ah. Za rad sa ovim uredjajem pogodni su automobilski akumulatori bilo naliveni ili hermetizovani. Kada je mrežni napon prisutan, akumulator se puni i održava u napunjenom stanju, a u odsustvu mrežnog napona akumulator se prazni dajući energiju potrošaču.

Ovaj uredjaj je adekvatna alternativa priključku na javnu mrežu od 220V. Pogodan je za primenu na brodovima, letovanjima, kampovanjima i u sličnim prilikama u kojima je kao izvor napajanja moguće koristiti isključivo akumulator. Predvidjen je za duže kontinuirano korišćenje zahvaljujući predimenzionisanom sistemu pasivnog hladjenja. Pretvarač ima integrisan punjač akumulatora koji se automatski aktivira pri prisustvu mrežnog napona i automatski se deaktivira kada je akumulator napunjen.

Podržava i induktivna opterećenja, što znači da ga je moguće koristiti i za napajanje cirkularnih pumpi centralnog i etažnog grejanja kao i za veliki broj drugih uredjaja koji imaju induktivno opterećenje (motor na struju).

Pretvarač je pogodan za transport kao i za montažu u bilo kom položaju.

Isporučuje se sa kablovima i štipaljkama potrebnim za priključivanje na akumulator, kao i kablom za povezivanje na javnu mrežu.