Gumeni reduciri za hengere


Za potrebe provlačenja različitih promera kablova kroz postojeći gumeni kablovski uvodnik Tritel je dizajnirao reducire koji omogućavaju postavljanje kablova manjih promera i njihovo precizno fiksiranje u ležište gumenog uvodnika.

Obzirom na različite promere kablova u antenskim sistemima, Tritel u stalnom asortimanu ima reducire za najučestalije promere kablova, a u odnosu na individualne zahteve i potrebe klijenata proizvodi i reducire ostalih promera.

Gumeni reducir Tritel
TR28/2X7-52
 Gumeni reducir Tritel
TR28/2X10-52
 Gumeni reducir Tritel
TR28/2X12-52
     
 Gumeni reducir Tritel
TR28/14-52
 Gumeni reducir Tritel
TR28/16-52
 Gumeni reducir Tritel
TR28/20-52