Gumeni uvodnici


Zidni gumeni kablovski uvodnici za koaksijalne fider kablove namenjeni su profesionalnoj montaži kablova koji iziskuju prolaz kroz objekat. Omogućavaju lako postavljanje kablova različitih preseka, jednostavnu zamenu ili dodavanje novih kablova kroz postojeći ram uvodnika. Obzirom na njihovu namenu zaštite od atmosferskih uticaja napravljeni su od gume adekvatne tvrdoće i elastičnosti, što za rezultat ima veću trajnost u odnosu na postojeća rešenja prisutna na tržištu.

Sastoje se od metalnog rama koji se ugradjuje u podlogu kroz koju prolazi kabal, gumenih modula različitih promera, gumenih zaptivača za slobodne segmente modula, gumenog stezača namenjenog zaptivanju prethodno instaliranog ili prilikom dodavanja novih kablova, limenih graničnika segmenta modula namenjenih fiksiranju i silikonske masti koja se upotrebljava prilikom postavljanja gumenih modula.